Decydując się na podjęcie współpracy z dystrybutorem surowców spożywczych, warto zorientować się, jakim zapleczem dysponuje. Branża spożywcza ze względu na swój przedmiot stawia przed przedsiębiorstwami surowe normy i wytyczne, jednak nie zawsze ma się do czynienia z uczciwym kontrahentem. Weryfikację ułatwiają międzynarodowe i krajowe instytuty certyfikujące, których pozytywna opinia to gwarancja najwyższej jakości produktów oraz usług.

Certyfikat HACCP

HACCP to skrót od Hazard Analysis and Critical Control Points, co oznacza analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Pod tym określeniem skrywa się postępowanie, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. W związku z tym identyfikuje się skalę zagrożeń w kontekście zdrowia, a także ryzyko wystąpienia zagrożeń na każdym etapie produkcji oraz dystrybucji. Certyfikat HACCP gwarantuje, że producent dopełnił najwyższych starań w trosce zdrowie konsumenta.

Certyfikat GMP (DPP)

Dobra Praktyka Produkcyjna – zestaw zasad dotyczących kontroli jakości oraz pochodzenia surowców i materiałów produkcyjnych. Ich stosowanie przekłada się na poziom bezpieczeństwa żywności.

Certyfikat GHP (DPH)

Dobra Praktyka Higieniczna – zbiór wymogów, które należy przestrzegać na każdym etapie produkcji i dystrybucji dla zapewnienia bezpieczeństwa towarom spożywczym. Zakres wymagań obejmuje lokalizację i rozplanowanie zakładu, wyposażenie, procedury zachowania czystości pomieszczeń, sprzętów, bezpieczeństwo mikrobiologiczne, zachowanie odpowiednich procedur oraz przeszkolenie załogi.

Certyfikat BRC

Innym bardzo cenionym certyfikatem jest BRC. BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w branży spożywczej dotyczy zachowania odpowiedniej sumienności i środków ostrożności na każdym etapie procesu produkcyjno-dystrybucyjnego – od opracowania i wyprodukowania, przez pakowanie, na sprzedaży skończywszy. Audytorzy BRC wymagają wysokiego poziomu zgodności w bardzo szerokim zakresie. Podstawowe wymagania niezbędne do uzyskania tego certyfikatu to posiadanie systemu HACCP, wdrożenie zasad GMP i GHP, prawidłowa dokumentacja, zastosowanie spełniającego restrykcyjne normy systemu pakowania, dopracowane procedury zachowania higieny, a także odpowiednio przeszkolony personel.

AGRO BIO TEST – dystrybucja surowców spożywczych ekologicznych

Oprócz wspomnianych powyżej certyfikatów, które uznawane są we wszystkich kategoriach przemysłu spożywczego, a także w innych segmentach gospodarki, producenci mogą postarać się od dodatkową certyfikację odnośnie do produktów ekologicznych. AGRO BIO TEST, którego przedmiotem jest dystrybucja surowców spożywczych ekologicznych, bada zgodność procesów produkcyjnych z najważniejszymi przepisami i rozporządzeniami stosownych organów. Certyfikat ten posiada chociażby http://oqema.pl. Zakres certyfikowania obejmuje ocenę systemu produkcji i dodatkowe kontrole w okresie ważności certyfikatu. Program AGRO BIO TEST jest akredytowany w zakresie ekologicznej uprawy roślin i hodowli zwierząt, pszczelarstwa, przetwórstwa i produkcji pasz oraz wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z krajów trzecich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here